9 CÂU TỤC NGỮ VỀ KINH NGHIỆM LÀM GIÀU HAY NHẤT

folder in Tổng hợp by user on date October 27, 2018 3:33 pm comments 0

1. Có chí làm quan, có gan làm giàu. 2. Một rương vàng không bằng một nang chữ. (Kiến thức luôn quan trọng hơn tiền bạc) 3. Phi thương bất phú. (Muốn giàu có phải kinh doanh buôn bán) 4. Có vốn rồi mới có lãi. (Muốn làm gì đó thì phải có vốn trước […]

đọc tiếp